HR a co vše to může vlastně znamenat?

Se zkratkou HR se při hledání práce budete setkávat hodně často. Níže popisujeme několik vysvětlivek, které se pojí s HR.

HR – Human Resources (lidské zdroje).

HR oddělení - personální oddělení.

HR Manager - personální manažer. Zastřešuje veškeré personální aktivity a ve větších firmách vede celé personální oddělení.

HR Generalista – personalista, který je zaměřený na všestrannou agendu. Je to předstupeň manažerské pozice.

HR Specialista - personalista, který je specializován na určitou oblast HR. Například na nábor zaměstnanců, vzdělávání, odměňování atd…)

HR Assistent/Admin – má na starosti především personální agendu.Většina pozic v personalistice obsahuje písmena HR, ale může se vám stát, že budete komunikovat s personalistou, který bude mít tento název pozice:

Recruiter – personalista zaměřený výhradně jen na nábor nových zaměstnanců.

Researcher - HR pracovník, který hledá nové uchazeče především na LinkedInu a dalších sociálních sítích či firemních databázích.

Hiring Manager – manager nějakého týmu či úseků. Zkrátka vedoucí pracovník, který se podílí na výběrovém řízení společně s HR oddělením. Může definovat požadavky na nového zaměstnance, bývají někdy i přítomni na pohovoru. Když uslyšíte větu typu: „Bude u pohovoru přítomen Hiring Manager.“ Znamená to, že na pohovoru bude někdo, kdo bude vaším přímým nadřízeným.


Co vlastně takové HR oddělení dělá?

Záleží samozřejmě na velikosti a struktuře firmy. Obecně lze činností HR oddělení rozdělit do těchto oblastí:

  • Získávání a nábor zaměstnanců
  • Péče o stávající zaměstnance
  • Správa personální agendy
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
  • Podílí se na motivace a hodnocení zaměstnanců
  • Příprava podkladů pro mzdy
  • Budování firemní kultury
  • Organizace firemních akcí